Tuotekuvaus

Toteuta itse tai ulkoista

Puuttuuko nettikaupastasi tuotekuvat? Myy paremmin hyvillä tuotekuvilla. Ulkoista kuvaus tai tee se itse kuvausstudiossani!

Tuotekuvaus

Miksi ulkoistaisin tuotekuvauksen

Hyvät tuotekuvat eivät ainoastaan houkuttele asiakkaita, vaan ne myös auttavat tekemään parempia ostopäätöksiä ja luomaan positiivisen kokemuksen verkkokaupastasi. Tuotteiden kuvaaminen ja kuvien saattaminen valmiiseen verkkokauppaan on aikaa vievä prosessi. Anna minun auttaa omassa projektissasi!

Minulla on myös kuvausstudio, jossa voit itse kuvata verkkokauppasi tuotteet. 

Pyydä tarjous ja kysy vapaita aikoja.


Tässä syitä, miksi hyvät tuotekuvat verkkokaupassasi ovat erityisen tärkeä elementti:

 1. Visuaalinen houkuttelevuus: Ihmiset ovat luonnostaan visuaalisia olentoja, ja laadukkaat ja houkuttelevat kuvat herättävät mielenkiintoa ja kiinnostusta. Hyvät tuotekuvat voivat saada asiakkaan pysähtymään ja tutkimaan verkkokauppaasi tarkemmin. 

 2. Tuotteen esittely: Laadukkaat tuotekuvat antavat asiakkaalle käsityksen siitä, miltä tuote näyttää ja mitä ominaisuuksia siihen sisältyy. Selkeät kuvat voivat auttaa asiakasta hahmottamaan tuotetta paremmin kuin pelkät sanalliset kuvaukset.

 3. Luottamus: Laadukkaat ja huolella otetut kuvat lisäävät verkkokaupan luotettavuutta ja ammattimaisuutta. Asiakas voi tuntea olonsa varmemmaksi tehdessään ostoksia verkkokaupassa, jossa tuotteet esitellään hyvin.

 4. Ostopäätöksen tukeminen: Selkeät ja yksityiskohtaiset tuotekuvat voivat auttaa asiakasta tekemään nopeamman ja varmemman ostopäätöksen. Kun asiakas saa hyvän kuvan tuotteesta, hänen on helpompi kuvitella itsensä käyttämässä tai omistamassa sitä.

 5. Sosiaalisen jakamisen potentiaali: Houkuttelevat tuotekuvat voivat myös kannustaa asiakkaita jakamaan niitä sosiaalisessa mediassa, mikä lisää tuotemerkin näkyvyyttä ja houkuttelee uusia asiakkaita. 

 6. Palautusten vähentäminen: Selkeät ja realistiset tuotekuvat auttavat asiakasta tekemään realistisen arvion tuotteesta ennen ostoa, mikä voi vähentää palautusten määrää.

Kerro omasta verkkokauppaprojektistasi ja pyydä tarjous


Mitä tuotekuvaus sisältää?

Tuotekuvaus on monivaiheinen prosessi, joka voi sisältää useita osatekijöitä riippuen tuotteesta, asiakkaan tarpeista ja tavoitteista. Tässä on yleiskatsaus siihen, mitä kaikkea tuotekuvaus voi sisältää:

 1. Suunnittelu: Ennen varsinaista kuvausta on tärkeää suunnitella kuvauskonsepti ja -tavoitteet. Suunnitteluvaiheessa määritellään muun muassa kuvausten tyyli, tausta, valaistus, sommittelu ja mahdolliset rekvisiitat.

 2. Valmistelut: Tuotekuvausprosessiin voi kuulua erilaisia valmisteluita, kuten tuotteiden valinta, varastointi ja valmistelu kuvausta varten. Tämä voi sisältää tuotteiden puhdistamista, silittämistä tai muokkaamista niin, että ne näyttävät mahdollisimman hyviltä kuvissa.

 3. Kuvaus: Varsinainen kuvausvaihe, jossa tuotteet kuvataan valittujen suunnitelmien ja tavoitteiden mukaisesti. Kuvaustilanteessa kiinnitetään erityistä huomiota valaistukseen, sommitteluun, taustaan ja mahdollisiin rekvisiittoihin, jotka auttavat tuotetta erottumaan ja houkuttelemaan katsojan huomion. Tässä vaiheessa voidaan käyttää joko asiakkaan omaa rekvisiittaa tai tähän tarkoitukseen hankittua kuvaajan rekvisiittavarastoa. Jos haluat ulkokuvausta, tästä sovitaan erikseen.

 4. Kuvankäsittely: Usein tuotekuvat käyvät läpi kuvankäsittelyä, jossa kuvia muokataan ja viimeistellään. Tähän voi kuulua esimerkiksi värien säätöä, terävyyden parantamista, taustan poistoa, varjojen lisäämistä tai muokkaamista sekä tuotteen retusointia tarvittaessa.

 5. Toimitus: Valmiit kuvat toimitetaan asiakkaalle sovitun aikataulun ja formaatin mukaisesti. Toimitus voi tapahtua sähköisesti erilaisina tiedostomuotoina tai voimme päivittää tuotteet sovitusti myös suoraan verkkokauppaasi.

Kerro omasta verkkokauppaprojektistasi ja pyydä tarjous! 

Mitä tuotekuvaus maksaa?

Tuotekuvauksen hinta voi vaihdella suuresti monien eri tekijöiden perusteella. Tässä joitakin tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotekuvauksen hintaan:

 1. Kuvattavien tuotteiden määrä: Yksi merkittävä tekijä on kuvattavien tuotteiden määrä. Mitä enemmän tuotteita kuvataan, sitä enemmän aikaa ja resursseja tarvitaan.

 2. Kuvausten monimutkaisuus: Monimutkaisemmat kuvausprojektit, kuten usean tuotetyypin kuvaaminen erilaisissa ympäristöissä voivat vaatia enemmän aikaa ja erikoisosaamista.

 3. Kuvauspaikan valinta: Studio-olosuhteissa tapahtuva kuvaus voi olla edullisempaa verrattuna ulkona tai erikoistiloissa tapahtuvaan kuvaamiseen.

 4. Kuvankäsittely: Kuvankäsittely voi olla merkittävä osa tuotekuvauspalvelua. Jos kuvia tarvitsee muokata tai retusoida paljon, tämä voi lisätä kustannuksia.

 5. Lisäpalvelut: Lisäpalvelut, kuten erityiset rekvisiitat, lavastus ja mallien vuokraus voivat myös lisätä kustannuksia.

 6. Asiakkaan erityistoiveet: Esimerkiksi tiukat aikataulut tai erityiset tekniset vaatimukset voivat lisätä kustannuksia.

Kerro omasta verkkokauppaprojektistasi ja pyydä tarjous!